Behöver du hjälp hemma?
Behöver du hjälp på jobbet?
Takkupor

En takkupa är den del av taket som byggts ut som ett fönster och som frångår takets lutning. Det är en egen byggnadsdel med ett vanligt, lodrätt stående fönster, samt eget tak och ytterväggar. Att göra denna del plåtinklädd är både snyggt och underhållsfritt. Kontakta oss för mer information här!

Takkupor

Takkupa 1
Takkupa 2

Kontakta oss | david@deplat.se | 070-843 51 10

Följ oss på Facebook!

Kreera web&design Logo