Behöver du hjälp hemma?
Behöver du hjälp på jobbet?
Skorstensbågar och inklädnader

Väder och vind sliter hårt på en skorsten. Att klä den i plåt är ett effektivt och underhållsfritt sätt att skydda den. En skorstensbåge skyddar dessutom rökkanalen från att regn och snö skall falla ner, vilket kan leda till frostsprängningar och mögelskador. Att dessutom sätta in ett nät förhindrar fåglar ifrån att flyga in och bygga bon. Vi hjälper dig med din skorsten, kontakta oss här!

Skorstensbågar och inklädnader

skorstensbåge inklädnad
båge
båge 2
båge 5
båge 3
båge 4

Kontakta oss | david@deplat.se | 070-843 51 10

Följ oss på Facebook!

Kreera web&design Logo